Curs Instructor Preparator Formare propune competente necesare pe piata muncii, utile in diverse domenii pentru asigurarea desfasurarii in bune conditii a activitatilor de formare profesionala continua, precum si a pregatirii specialistilor pentru activitati de formare/productie/service.

CURS INSTRUCTOR PREPARATOR FORMARE

___________________

COMPETENTE CURS

 • Aplicarea prevederilor legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca
 • Aplicarea normelor de protectie a mediului
 • Aplicarea procedurilor de calitate specifice domeniului de formare
 • Asigurarea managementului procesului de instruire
 • Evaluarea activitatilor de formare
 • Asigurarea functionalitatii utilajelor si echipamentelor specifice din atelierele/laboratoarele de lucru
 • Dezvoltarea institutionala a organizatiei si dezvoltarea de parteneriate organizatie-comunitate
 • Asigurarea managementul carierei si al dezvoltarii personale

BENEFICII CURS

 • durata foarte scurta a cursului
 • programul flexibil (stabilit la prima intalnire)
 • un pret „corect” al cursului, raportat la durata si complexitatea acestuia
 • certificate eliberate de Ministerul Muncii si Ministerul Educatiei

CONTACT

Pentru a face primul pas spre inscriere, click aici